Formidling av visuell kunst til barn og unge

Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til økt kunstformidling for barn og unge i nærmiljøet.

Møt en kunstner og lag kunst! er formidlingsprosjektet til Nitja senter for samtidskunst. (Foto: Katrine Lunke)

Målet er å skape økt interesse og relevans for kunst generelt og for kunst i nærmiljøet spesielt.

Det kan søkes om støtte til kunstprosjekter for barn og unge på Østlandet. Stiftelsen gir ingen føringer for hva slags prosjekter, men vurderer hvert enkelt prosjekt. Det gis støtte både til kunst i skoletiden og kunst som fritidsaktivitet.

Prøv vår sjekkliste for å se hvem som kvalifiserer til å søke.

Bli inspirert av prosjektet “Møt en kunstner og lag kunst!” i regi av Nitja senter for samtidskunst.

Kunst på programmet

Tidligere har vi hatt en egen ordning kalt “Kunst på programmet” hvor vi støttet samarbeidsprosjekter over tre år. Vi oppfordrer dere fortsatt til å initiere slike prosjekter, og søke støtte gjennom vår ordinære søknadsordning med søknadsfrist 1. april, 1. september og 1. desember.

Viktig for at prosjektet skal få støtte

  • Det er ønskelig at prosjektet er et samarbeid mellom skoler, kunstinstitusjoner og kunstnere eller kunstnerorganisasjoner. Med kunstinstitusjon menes en arena med en administrasjon og hvor det normalt foregår kunstformidling. Skolen eller kunstinstitusjonen må være søker, men dere oppfordres til å samarbeide om prosjektet og søknaden.
  • Prosjektet kan foregå i kunstinstitusjonen, i kunstneratelieret og på skolen, gjerne i variasjon.
  • Vi ønsker å støtte prosjekter som gir barn og unge muligheten til å bli kjent med visuell kunst og kunstnerskap over tid. Dere kan gjerne søke for inntil tre år.
  • Prosjektet og søknaden styrkes ved at målgruppen er med på å utvikle opplegget det søkes støtte til.
  • Prosjektet det søkes om støtte til må være i områdene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo, Oppland eller kommunen Ringsaker i Hedmark.

Alt du må vite om å søke og rapporte

Hvordan kan kunstnere søke støtte til formidling av kunst?

Først og fremst må du samarbeide med en organisasjon. Det gis ikke støtte til enkeltkunstnere.

Søkeren må være den organisasjonen som du ønsker å gjøre prosjektet sammen med, det kan være en skole, en kunstinstitusjon, et bibliotek, en frivillig organisasjon, en fritidsklubb eller lignende. Det vil styrke søknaden dersom flere samarbeider om prosjektet, men én organisasjon må stå som søker.

Prøv vår sjekkliste for å se hvem som kvalifiserer til å søke.

Prosjekter til inspirasjon

Ta en kikk på eksemplene på prosjekter som har fått støtte:

Møte en kunstner og lag kunst

Elevenes kunstprosjekt blir ny møteplass

Kunstmøter for barn og unge

Kunstformidlingsprogrammet Abstrakte dialoger

Kunst i møte med skoleelever

Tiårig kunstprosjekt på Heidal skole

Ung Kunst

Mer informasjon

Kontakt Birthe M. Selvaag, mobil: 901 66 229, epost: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?