Har din organisasjon kandidater til Dannelsesprogrammet?

Nå kan organisasjoner søke om å få med deltakere på Dannelsesprogrammet, et toårig ledelses- og filosofiprogram i regi av Sparebankstiftelsen DNB.

Dannelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som er engasjert i frivillig arbeid.

Programmet har pågått siden 2010, og får svært gode tilbakemeldinger. Det er gratis å delta.

Programmet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Gjennom formidling av blant annet historie og filosofi inspireres deltakerne til refleksjon og utvikling. Mer om Dannelsesprogrammet.

Nominer din organisasjon

Til oppstarten høsten 2022 inviterer vi organisasjoner til å søke om deltakelse i Dannelsesprogrammet. Organisasjonene som melder seg på, vil senere få muligheten til å nominere kandidater til programmet.

Kandidatene intervjues hos Sparebankstiftelsen DNB før den endelige gruppen på 25 personer settes sammen.

Frist for å melde på organisasjonen er 2. mai 2022.

Kriterier til organisasjonene:

  • Organisasjonen må ha sterkt innslag av frivillig arbeid
  • Organisasjonen må ha et mål om å bidra til et bedre samfunn
  • Kandidatene som organisasjonen foreslår til programmet må være mellom 25-30 år og enten ha verv, være ansatt eller jobbe som frivillig i organisasjonen

Frist for påmelding er 2. mai 2022. Meld på organisasjonen her

NB! Du kan ikke selv melde deg som deltaker. Det er organisasjoner som nominerer deltakere til programmet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sissel Karlsen,
mobil: +47 900 65 200,
epost: sissel.karlsen@sparebankstiftelsen.no

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Vår visjon er å utløse gode krefter, og vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.

Sparebankstiftelsen DNB støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Les mer om stiftelsen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?