Støtte til tiltak i Norge for flyktninger fra Ukraina

Organisasjoner oppfordres til å søke støtte til tiltak for flyktninger fra Ukraina, først og fremst til prosjekter for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB vil støtte prosjekter som skal bidra til aktivitet og tilhørighet for barn og unge som har flyktet fra Ukraina. Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til stiftelsen.

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember.

Vi kan støtte prosjekter i stiftelsens geografiske kjerneområde på Østlandet. I tillegg kan det gis støtte til landsdekkende prosjekter.

Hva kan dere søke om støtte til?

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper aktivitet for barn og unge inntil 25 år, innenfor våre fire formålsområder: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Det er dere som søker, som vet best hva som skal til for å gjennomføre prosjektet. Men det kan for eksempel søkes støtte til oppgradering av en lekeplass knyttet til et flyktningmottak. Det kan søkes støtte til aktiviteter, utstyr og formidling av kunnskap.

Denne ordningen kommer som følge av den ekstraordinære situasjonen i Ukraina, men tiltakene som iverksettes kan omfatte alle flyktninger, uavhengig av nasjonalitet.

Det kan gjerne være flere organisasjoner som samarbeider om prosjektet. Sparebankstiftelsen DNB bidrar gjerne til prosjekter der også andre bidragsytere er med.

Privatpersoner kan ikke søke. Søker må være en organisasjon.

Prosjekter vi har støttet

I mai 2022 tildelte stiftelsen 25,1 millioner kroner til 19 prosjekter i regi av lag og organisasjoner. Blant prosjektene som fikk støtte var sommerferietilbud, svømming, dans og andre aktivitetstilbud, rekruttering av frivillige til flyktningerelatert arbeid, inkluderingstiltak, introduksjon til det norske friluftslivet og utstyr til idrett og friluftsliv.

Her kan du lese om prosjektene som fikk støtte.

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Se også Ti tips til en god søknad

Har du spørsmål? Kontakt en av oss som jobber med tildelinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?