Læringscamp

Guttas Campus AS fikk 500.000 kroner i 2018 til en læringscamp.

“Gutteprosjektet”, som er den norske versjonen av DrengeAkademiet i Danmark, er en 14-dagers intensiv læringscamp for gutter som trenger ekstra oppfølging og motivasjon for videre skolegang.

Det legges vekt på både faglig, personlig og sosial læring. Målet med støtte til campen er å bidra til at flere gutter fullfører videregående.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?