Lek- og aktivitetsenter for barn

Stjernen hockey har gjort om 2000 kvadratmeter på Værste-området i Fredrikstad til et senter med allsidig aktivitet for barn og ungdom.

Foto: Morgan Pettersen

StjerneVærste åpnet 18. mai 2021. Etter åpningen melder klubben at StjerneVærste har ført til at klubbens barn og unge har fått vært i langt mer aktivitet enn tidligere. Samme sommeren som de åpnet, gjennomførte de sommerskole der 70 barn var i aktivitet.

Her er det lagt opp til spill- og lek der barna i større grad selv kan velge og bestemme hvilke aktiviteter de skal drive med. En viktig del av tilbudet er egenorganisert aktivitet. “Dette gjør at barna opplever trening og aktivitet mer som lek – siden det er de selv som bestemmer aktivitetene,” sier klubben i sluttrapporten til oss.

StjerneVærste brukes også av andre klubber og foreninger som ønsker ekstra aktivitet og i noen grad av skoler på dagtid. I tillegg starter de opp med egenorganisert trening og aktivitet i helgene.

Tildeling

STJERNEN HOCKEY FREDRIKSTAD fikk 478.000 kroner i 2020 til StjerneVærste. De fikk støtte til utstyr som bl.a. basketbane, parkouranlegg, brytematte, frilekområde, skyteramper og bordtennisbord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?