Redesignkurs for unge

NOR NESODDEN får 56000 kroner til ustyr til å gjennomføre redesignkurs

Organisasjonen er et frivillig syverksted og opplæringssted for innvandrerkvinner på Nesodden. Der reparerer de klær og lager handlenett og skjørt av gamle tekstiler. Nå ønsker de å utnytte innvandrerkvinners håndverkskompetanse og overføre dette videre til barn og unge ved å arrangere kurs. Dette kommer til å bidra både til integrering i nærmiljøet, utveksling av kulturarv på tvers av kulturer og generasjoner, samt bevissthet rundt ungdoms miljøengasjement.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?