Anders Aasen

Hardingfele laget av Anders Aasen i Eidfjord i 1977-79.

Anders Aasen

Hardanger fiddle made by Anders Aasen in Eidfjord, Norway, in 1981.

Anders Aasen

Hardanger fiddle made by Anders Aasen in Eidfjord 1981