Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge!

Vi støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Slik søker du støtte

Få informasjon om hvordan du søker støtte, søknadsfrister, hva du kan søke om støtte til og hvordan du rapporterer dersom dere har fått en tildeling fra oss.

Se hva folk har fått til – og bli inspirert

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge. Siden 2002 har vi bidratt med 11,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Søknadsportalen

Du finner søknadsskjema, utbetalingsskjema og skjema for sluttrapport i søknadsportalen.

Søknadsfristene for beløp over 50.000 kroner til tiltak for barn og unge er: 1. april, 1. september og 1. desember. For beløp opptil 50.000 kroner er fristen løpende.

Uavhengig stiftelse som driver med filantropi. Vi eier i dag rundt 8,5 % av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til allmennyttige formål.