Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, og denne velger styret.

Bikuber designet av Snøhetta på taket av Mathallen i Oslo. Vulkan bigård inspirere til mer kunnskap om bier. (Foto: Morten Brakestad)

Generalforsamlingen består av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter (Østlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de øvrige delene av landet.

Det siste kundevalget til generalforsamlingen foregikk i mars 2022. Alle DNBs personkunder over 18 år kunne stemme i nettbanken og mobilbanken.

Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byråd på Østlandet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?