Alt du må vite om å søke og rapportere

Her får du veiledning når du skal søke støtte og oversikt over hva du må rapportere dersom du har fått tildeling.

Bærum Elveforum skal grave opp et gammelt tjern og gjenskape idyllen fra 70-tallet, til glede for både mennesker og dyr. (Foto: Lars Martin Kræmer)

Hvem kan søke støtte?

Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge inntil 25 år, som bidrar til aktivitet og tilhørighet. I sjekklisten vår får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å søke støtte.

Hva kan dere søke om støtte til?

Vi støtter tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Slik søker du

Når du har sjekket at dere kan søke, er du klar til å sette i gang med søknaden. Vi anbefaler å sende inn søknaden i god tid før fristen.

Vanlige spørsmål til søknaden

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene.

Søknad om draktstøtte til idrettslag har løpende søknadsfrist.

Kan jeg søke støtte til et prosjekt som allerede er gjennomført?

Nei, dessverre. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden.

Finnes det eksempler på søknader?

Vi har lagt ut søknadene til noen av organisasjonene som har fått støtte. Her finner du dem.

Er det mulig å søke stiftelsen om midler flere ganger?

Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen. (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

Når får jeg svar på søknaden?

Dersom dere har søkt et beløp inntil 50.000 kroner, kan dere forvente svar 6-8 uker etter søknadsfristen.

Dersom dere har søkt om et høyere beløp, og søkte innen:
1. april: Forvent svar i løpet av juni.
1. september: Forvent svar i løpet av november.
1. desember: Forvent svar i løpet av mars.

Dersom dere har søkt i ordningen “Drakter til idretten” kan dere forvente svar cirka 4 uker etter at søknaden er sendt inn.

Etter at dere har fått svar på søknaden

Alle får svar på epost. Dersom dere har fått avslag: Husk at det er fullt mulig å søke igjen. Vi får inn mange tusen søknader årlig og vi må prioritere.

Dersom dere har fått tildelt midler: Gratulerer! Dere får tilsendt et tildelingsbrev til epostadressen dere har registrert på brukerprofilen i søknadsportalen.

Hvordan får vi utbetalt pengene?

Dere må fylle ut et skjema for utbetalingsanmodning i søknadsportalen. Logg deg inn og klikk på “Mine søknader”. Velg den aktuelle søknaden. Klikk på “Utbetalingsanmodning” til høyre. Fra dere har sendt inn skjemaet og til utbetalingen kommer, kan det ta 3 til 4 uker.

For enkelte organisasjoner, og spesielt deg som jobber for en kommune eller fylkeskommune og søker på vegne av dem: Avtal hvordan betalingen skal merkes for å komme frem til riktig sted. På utbetalingsanmodningen kan du skrive hvem eller hva pengene er knyttet til slik at mottakeren får vite hvor pengene skal.

Merk at dere skal få utbetalt hele beløpet før sluttrapporten skal sendes inn.

Sluttrapportering

Sluttrapporten blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen etter sluttdatoen dere satt for prosjektet. Vi sender deg en epost når tiden er inne. Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført. For flerårige prosjekter leveres det også statusrapport hver 12. måned.

Kan vi endre sluttdato eller søke om omdisponering av midlene?

Ja, det gjør du i søknadsportalen. Klikk på “Mine søknader”. Velg den aktuelle søknaden. Klikk på “Endre sluttdato” eller “Søke om omdisponering” til høyre.

Hva skal sluttrapporten inneholde?

Du finner informasjon om krav til rapportering og eksempler på sluttrapporter her.

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss.

Du finner kontaktinformasjonen til oss som jobber med tildelinger her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?