Alt du må vite om å søke og rapportere

Her får du veiledning når du skal søke støtte og oversikt over hva du må rapportere dersom du har fått tildeling.

Ved hjelp av lokalt samarbeid, med FAU i spissen, har Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene (Foto: Katrine Lunke)

Hvem kan søke støtte?

Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge voksne, som bidrar til aktivitet og tilhørighet. I sjekklisten vår får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å søke støtte.

Hva kan dere søke om støtte til?

Vi støtter tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Slik søker du

Når du har sjekket at dere kan søke, er du klar til å sette i gang med søknaden.

Vanlige spørsmål til søknaden

Når er søknadsfristen?

  • Beløp inntil 50.000 kroner har løpende søknadsfrist.
  • For beløp over 50.000 kroner er søknadsfristene: 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene.
  • Søknad om draktstøtte til idrettslag har løpende søknadsfrist.

Kan jeg søke støtte til et prosjekt som allerede er gjennomført?

Nei, dessverre. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden.

Finnes det eksempler på søknader?

Vi har lagt ut søknadene til noen av organisasjonene som har fått støtte. Her finner du dem.

Er det mulig å søke stiftelsen om midler flere ganger?

Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen. (Eventuelle underavdelinger kan søke selv om en annen avdeling ennå ikke har levert sluttrapport. Med underavdeling menes f.eks. at Barnas Turlag Skien er en underavdeling av DNT Telemark).

Når får jeg svar på søknaden?

Har dere søkt i ordningen “inntil 50.000 kroner”, kan dere forvente svar cirka 4-6 uker etter at søknaden er sendt inn.

Har dere søkt om et høyere beløp, og søkte innen:
1. april: Forvent svar i løpet av juni.
1. september: Forvent svar i løpet av november.
1. desember: Forvent svar i løpet av april.

Har dere søkt i ordningen “Drakter til idretten” kan dere forvente svar cirka 4 uker etter at søknaden er sendt inn.

Etter at dere har fått svar på søknaden

Alle får svar på epost. Dersom dere har fått avslag: Husk at det er fullt mulig å søke igjen.

Dersom dere har fått tildelt midler: Gratulerer! Dere får tilsendt et tildelingsbrev til epostadressen dere har registrert på brukerprofilen i søknadsportalen.

Hvordan får vi utbetalt pengene?

Dere må fylle ut et skjema for utbetalingsanmodning i søknadsportalen. Logg deg inn og klikk på “Mine søknader”. Velg den aktuelle søknaden. Klikk på “Utbetalingsanmodning” til høyre. Fra dere har sendt inn skjemaet og til utbetalingen kommer, kan det ta inntil 3 uker.

Dersom tildelingen skal brukes til innkjøp ber vi deg legge ved ordrebekreftelse/pristilbud/kvitteringer.

Kontonummer for utbetaling: Det er viktig at søkerorganisasjonen står som eier av kontonummeret pengene skal utbetales til. Du vil ikke få utbetalt tildelingen dersom foretaket ikke har egen konto. Dette gjelder også enkeltpersonforetak.

Sjekk også om kontoen krever KID-nummer. Vi kan ikke overføre penger til kontoer som krever KID. Les mer om hva KID-nummer er på snl.no

For enkelte organisasjoner, og spesielt deg som jobber for en kommune eller fylkeskommune og søker på vegne av dem: Avtal hvordan betalingen skal merkes for å komme frem til riktig sted. På utbetalingsanmodningen kan du skrive hvem eller hva pengene er knyttet til slik at mottakeren får vite hvor pengene skal.

Merk at dere skal få utbetalt hele beløpet før sluttrapporten skal sendes inn.

Sluttrapportering

Sluttrapporten blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen etter sluttdatoen dere satt for prosjektet. Vi sender deg en epost når tiden er inne. Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført. For flerårige prosjekter leveres det også statusrapport hver 12. måned.

Kan vi endre sluttdato eller søke om omdisponering av midlene?

Ja, det gjør du i søknadsportalen. Klikk på “Mine søknader”. Velg den aktuelle søknaden. Klikk på “Endre sluttdato” eller “Søke om omdisponering” til høyre.

Hva skal sluttrapporten inneholde?

Du finner informasjon om krav til rapportering og eksempler på sluttrapporter her.

Trenger du hjelp?

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring oss.

Du finner kontaktinformasjonen til oss som jobber med tildelinger her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?