Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad bibliotek, Østfold Scene og LittFri Fredrikstad har sammen fått støtte til prosjektet “SLAM- uttrykk deg!”. (Foto: Lise Olin)

Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi – ikke sponsing. Les mer om virksomhetsstyring i stiftelsen.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, og har siden starten bidratt med 8 milliarder kroner til allmennyttige formål. Her kan du lese mer om historien til stiftelsen.

Våre bidrag til gode formål:

Tildelinger til lokale og nasjonale prosjekter

Størsteparten av tildelingene gis til lokale tiltak i regi av organisasjoner på Østlandet. Stiftelsen gir også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

Se alle våre tildelinger

Instrumentsamlingen Dextra Musica

Gjennom datterselskapet Dextra Musica kjøper stiftelsen verdifulle strykeinstrumenter og låner dem ut til våre fremste musikere. Til gjengjeld stiller musikerne opp på konserter og som instruktører og inspirasjonskilder for unge musikkskoleelever. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å stimulere interessen for og kvaliteten av norsk musikkliv.

Mer om instrumentsamlingen

Sentralen

I 2016 åpnet vi kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I husets 12000 kvadratmeter finner du forskjellige scenerom og møterom, spisested og kontorplasser for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger. Stiftelsen eier og finansierer huset, som i sin tid var hovedkontor for Christiania Sparebank.

Mer på sentralen.no

Kunstsamlingen

Stiftelsen kjøper kunst til norske museer for å utfylle museenes egne samlinger. Kunstsamlingen er derfor mangfoldig. Den inneholder både norsk og internasjonal kunst, og spenner fra den folkekjære Vestlandskunstneren Nikolai Astrup til popkunstneren Andy Warhol.

Mer om kunstsamlingen

Amediastiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Amedia, og opprettet en egen stiftelse – Amediastiftelsen – som eier mediekonsernet. Amedia eier lokalaviser over hele Norge. Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, kultur, organisasjonsliv og demokrati. Amediastiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

Les mer på amedia.no

Eiendommer til allmenn nytte

Stiftelsen har investert i flere eiendommer som kommer allmennheten til gode. Her kan du se hvilke

Dextra photo

En omfangsrik fotosamling fra vår nære historie er gitt til forvaltning av Teknisk Museum, slik at den tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samlingen har merkenavnet Dextra Photo, og består av mange bilder fra etterkrigstiden. Bildene er gjort tilgjengelig slik at du kan laste dem ned gratis.

tekniskmuseum.no/foto

Skulpturstopp

Prosjektet Skulpturstopp går ut på at anerkjente kunstnere inviteres til å lage en skulptur i en kommune på Østlandet. Kunstnerne har full kunstnerisk frihet, og lager skulpturen spesielt for stedet som er valgt. Målet er å bidra til flere skulpturer av høy internasjonal kvalitet på Østlandet.

Mer på skulpturstopp.no

Dannelsesprogrammet

Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Ledelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor, og har brukt store deler av fritiden sin på at andre skal ha det bra.

Om Dannelsesprogrammet

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikon til gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. Frem til 2015 var vi deleier i leksikonet sammen med Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi og Norsk Faglitterær Forfatterforening. Leksikonet er nå omgjort til en forening, der også universiteter og høyskoler er med som medlemmer og deltagere.

Se SNL.no

Kunststipendet

Siden 2008 har vi sammen med Oslo Kunstforening årlig delt ut kunststipend og arrangert kunstutstilling.

Om kunststipendet og stipendutstillingen

Nye løsninger for å forhindre skolefrafall

På Tveten gård i Oslo får ungdommer tilbud om alternative skoledager en dag i uka.

Mer informasjon på opproptveten.no

Håndverksløftet

I april 2022 lanserte Sparebankstiftelsen DNB Håndverksløftet, en satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge.

Mer om Håndverksløftet

To hovedformål

  • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital består av 130 millioner aksjer i DNB.
  • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjonene gjennom å støtte tiltak til beste for det norske samfunnet. Tiltak i de distriktene som har bygget opp kapitalen prioriteres.

Over tid skal minst 75 prosent av tildelingene og investeringene gå til stiftelsens geografiske kjerneområde, som er det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, og Ringsaker kommune i Hedmark.

Det gis også støtte til landsdekkende prosjekter og tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

Vi bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Formålsområder for tildelinger:

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor følgende formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av oss som jobber i administrasjonen. Du finner vår kontaktinformasjon her:

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?