Blikkåpner

Blikkåpner er et kunstformidlingsprosjekt hvor ungdom mellom 16 – 19 år får opplæring og veiledning i å se og å formidle kunst fra sitt personlige ståsted.

Blikkåpner-prosjektet ble initiert og blir hovedsakelig finansiert av Sparebanksstiftelsen DNB. Prosjektet startet opp i 2020 og var i en pilot til og med skoleåret 2022-2023. Prosjektet er forlenget for ytterligere et år, med oppstart i løpet av 2023.

Hensikten med prosjektet er å gi ungdom mellom 16-19 år opplæring og veiledning i å se og formidle kunst fra sitt personlige ståsted. Målet er at de skal få større interesse og forståelse for kunst og skape engasjement hos jevnaldrende.

De unge blikkåpnerne blir ansatt på en kunstinstitusjon for et år og samarbeider med andre blikkåpnere om å lage innhold og arrangere eventer, og lærer å kommunisere om kunst.

Kunstinstitusjonene som deltar i prosjektet er Galleri F 15 Jeløy, Henie Onstad Kunstsenter, Lillehammer Kunstmuseum og såkalte Blikkåpner Oslo som består av Unge Kunstneres Samfund (Nasjonalmuseet), Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet.

Evaluering av pilotprosjekt

Siden oppstarten i 2020 har det vært tre kull med blikkåpnere. OsloMet har på oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB laget en evalueringsrapport om prosjektets første treårige pilot.

Rapporten konkluderer med at Blikkåpner-prosjektet stimulerer til en kunstinteresse mange ungdommer gjerne ikke visste at de hadde. Terskelen for å gå inn på et museum eller i et galleri blir senket, ikke bare blant blikkåpnerne, men også blant vennene deres. Formidlingen blikkåpnerne foretar kan også gi mestringsfølelse blant ungdommen.

Les og last ned rapporten her

Les mer om Blikkåpner på deres hjemmesider. Der kommer det også informasjon om når neste søknadsrunde starter. Du kan også følge prosjektet på institusjonenes dedikerte Instagram-kontoer:

@blikkåpneroslo
@blikkåpnerlillehammer
@blikkåpnerhenieonstad
@generasjonF15

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om Blikkåpner, ta kontakt med:

Birthe M. Selvaag, Rådgiver kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB
Tlf: 901 66 229
E-post: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no.

eller

Anastasija, administrasjonsrådgiver Sparebankstiftelsen DNB
Tlf: 917 72 073
E-post: anastasija@sparebankstiftelsen.no

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?