Dannelsesprogrammet

Dannelsesprogrammet er et ledelses- og filosofiprogram som gis av Sparebankstiftelsen DNB som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor.

Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Programmet inspirerer til refleksjon og utvikling, gjennom formidling av blant annet historie og filosofi.

Som navnet tilsier innebærer Dannelsesprogrammet både en intellektuell og personlig utviklingsprosess. Foreleserne tar deltakerne med på en reise i vår humanistiske arv, gjennom ulike historiske epoker, hendelser og ideer og relaterer dette til moderne ledelsesteori for å sette deltakernes egen og samfunnets utvikling inni en større sammenheng.

Undervisningen foregår gjerne i omgivelsene direkte forbundet med historien som formidles.

Deltakerne inviteres via sin organisasjon

Deltakerne har enten verv eller jobber i frivillig sektor (humanitære organisasjoner, idrett, kultur, foreninger osv.). Du kan ikke selv melde deg på programmet. Det er frivillige organisasjoner som inviteres til å melde inn deltakere. Deretter gjennomgår de et intervju hos Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi håper dette motiverer til fortsatt å være aktiv i frivillighetsarbeidet. I tillegg synes vi det er viktig at vi har ledere med denne type bakgrunn i Norge, sier Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Dannelsesprogrammet startet opp første gang høsten 2010.

Åtte samlinger

Dannelsesprogrammet består av åtte samlinger og foregår både på Østlandet, i København og Roma. Mye arbeid foregår i smågrupper på samlingene.

Alle deltakerne får også tilbud om en mentor på slutten av programmet.

Vil du vite mer om Dannelsesprogrammet? Ta kontakt med Sissel Karlsen, sissel.karlsen@sparebankstiftelsen.no.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?