Die Brücke-mappe

Mappe fra 1909 med grafikk utgitt av den tyske kunstnergruppen Die Brücke (1905-13). Verk av Ernst Ludwig Kirchner og Karl Schmidt-Rottluff.

Hvert år den formelt eksisterte ga den tyske kunstnergruppen Die Brücke (1905-13) ut en mappe med grafikk som ble distribuert til et nokså beskjedent antall passive medlemmer; samlere, venner og andre interesserte som bidro med en årlig kontingent på 12 mark, etter hvert økt til 25 mark.

På det tidspunkt gruppen ble oppløst i 1913, fantes det 68 slike passive medlemmer. Som regel var mappene samarbeidsprosjekter mellom flere av kunstnerne. Denne fjerde mappen var imidlertid den første som var dedikert til en av dem, nemlig Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). I tillegg til hans to litografier og ene etsning laget Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) et fargetresnitt som omslag og forside til mappen.

Mappen er deponert på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?