Draktstøtte til idrettslag

Idrettslag på Østlandet som trenger drakter til barn og unge kan søke om pengestøtte.

Bandylaget til sportsklubben Frem-31 i har fått støtte til drakter. (Foto: Matthew Pugsley)

Klubber og idretter kan søke om støtte til drakter og beskyttelsesutstyr som er egnet for gjenbruk.

Søknadsordningen “Drakter til idretten” er åpen for alle, men idretter og foreninger uten sponsorer vil bli prioritert.

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke når som helst (bortsett fra i perioden 1. desember til 1. januar). Søknadene behandles fortløpende.

Hver særidrett i en idrettsforening kan søke om maks 50.000 kroner pr. år i denne ordningen.

Kriterier for å søke

  • Hele idrettslag, særidrettslag eller undergrupper i et fleridrettslag (for eks. en skiavdeling, volleyball- eller kampsportgruppe) kan søke. Det gis ikke støtte til enkeltlag (som for eks. Gutter 9 år)
  • Ordningen er forbeholdt de som ikke allerede har sponsorer på draktene sine.
  • Det gis ikke støtte til shorts, strømper eller overtrekksdresser/reiseantrekk.
  • Det gis støtte til beskyttelsesutstyr i idretter hvor dette er en sentral del av idrettens utkledning (for eks. redningsvester, hjelmer, seler, beskyttelsespadding med mer).
  • Søknader til utstyr som allerede er innkjøpt innvilges ikke.
  • Det gis ikke støtte til felles drakter for samarbeidslag på tvers av klubber.
  • Idrettslag som søker må ha et system for å sikre at utstyr gjenbrukes/går i arv.
  • Laget det søkes om støtte til må være lokalisert i et av fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, eller tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om ordningen i søknadsportalen. Logg deg inn og klikk på “Søk støtte”.

Kontaktinfo

For mer informasjon om ordningen, kontakt Sindre Rønning på epost: sindre.ronning@sparebankstiftelsen.no.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?