Eiendommer til allmenn nytte

Gjennom å investere i eiendom vil Sparebankstiftelsen DNB bidra til å skape møteplasser, styrke frivilligheten, ivareta kulturarv og å gi flere tilgang til attraktive friluftsområder.

DNT Oslo og omegn og Skiforeningen er i gang med prosjektet som skal bli til nye Trantjern gård i Nordmarka, etter at den ble kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB høsten 2020.

Stiftelsen har investert i følgende eiendommer som kommer allmennheten til gode:

Sentralen

Sentralen er stiftelsens hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon i Kvadraturen i Oslo. Her er publikumsarealer med scener, møterom til utlån, restaurant og kafé. Sentralen rommer også kontorplass for 350 personer som jobber innenfor kultur og samfunnsinnovasjon.

Sentralen skal være en arena der barn og unge er inkludert både som publikum og deltakere. Aktiviteter innenfor stiftelsens formål får rabattert leie. Sentralen Ung har vært en satsning siden starten på aktiviteter for barn og unge. Sentralen Mangfold ble startet som et nytt initiativ i 2021, hvor ambisjonen er å være det mest mangfoldige miljøet for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon.

Mer informasjon på sentralen.no

Lågøya

I april 2022 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Lågøya i Oslofjorden, med 21 hytter, for å gjøre den tilgjengelig for alle. DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd vil utvikle øya til et sted for friluftslivet, og ferieopphold for alle.

Det vil bli tilrettelagt for alle typer brukere, med gjestehavn for småbåter og ilandstigningsmuligheter for padlere. I tillegg går det rutebåt til øya om sommeren. De to organisasjonene har i fellesskap startet planleggingen av videre bruk. Se også artikkel på nettsiden til DNT Oslo og omegn.

Trantjern gård

Eiendommen Trantjern gård i Nordmarka ble kjøpt i 2020. Eiendommen på 44 mål har historisk vært brukt som privat drevet markastue, og ligger i Jevnaker kommune – i skitraseen mellom Sognsvann og Mylla.

Trantjern gård benyttes av Skiforeningen og DNT Oslo, og foreningene samarbeider om en plan for utvidelse og videre bruk av eiendommen. Skiforeningen ønsker å gi tilbud om aktiviteter og overnatting, mens DNT Oslo og omegn ønsker å etablere en ubetjent DNT-hytte.

Kragerø stasjon

Kragerø stasjon ble kjøpt i 2020 med mål om å gjøre den sentrale og historiske bygningen til en allmenn arena for lokalsamfunnet. I 2021 startet et pilotprosjekt for å kartlegge og definere fremtidig bruk av bygningen. Pilotprosjektet fortsetter ut 2022.

Hyttegata 1

Området og eiendomsmassen tilhørende Det Norske Myntverket på Kongsberg ble kjøpt i 2020. I samarbeid med Norsk Bergverksmuseum er hensikten er å sikre viktig historie, åpne området for allmenheten og å gi museet arealer for nødvendig utvidelse. Videre er hensikten å bidra til formidling av områdets viktige myntproduksjon og industrihistorie.

Bygdøynes

Etter initiativ fra Frammuseet kjøpte stiftelsen i 2018 en nabotomt til museet på Bygdøy i Oslo. Hensikten er å gi museet mulighet for å utvide virksomheten og styrke det felles museumsområdet på Bygdøynes.

Leirvassbu fjellstue

Leirvassbu Fjellstue ble kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB i 2023 etter mange år i privat eie. Snøsikkerheten i området gir gode utviklingsmuligheter ved Leirvassbu. Her kan friluftsliv utøves uten sterk negativ påvirkning av vernede naturområder. DNT Oslo og omegn drifter fjellstua.

Hesteløkka på Nesoddtangen

Eiendommen Hesteløkka på Nesoddtangen ble kjøpt i 2023 for å gjøre den tilgjengelig for allmennheten. Oslofjordens Friluftsråd vil sikre at Hesteløkka skal bli et kjært friluftslivsområde for mange, i samarbeid med Nesodden kommune.

Viktige elementer i eiendomsprosjektene

Stiftelsen er opptatt av å bidra til å ta vare på eksisterende bygninger i stedet for å bygge nytt, og legger vekt på å ivareta kulturarven i bruk og forvaltning av eiendommene.

For å utvikle eiendommene til gode møteplasser, brukes samarbeid mellom ulike organisasjoner og medvirkning som virkemidler.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe når det gjelder eiendomsprosjektene kan du kontakte:

Martin Eia-Revheim, ansvarlig for eiendom og prosjekter,
mobil: +47 480 10 990.
Epost: martin@sparebankstiftelsen.no

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?