Vedlikehold av anlegg

HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB får 200000 kroner til rehabiliteringer av brakker

Treningsapparater

LALM IDRETTSLAG får 200000 kroner til innredning styrke- og treningsrom