Charles Boulangier

Fiolin laget av Charles Boulangier i London i 1860. (Foto: Jan Roehrmann)