Tommasso Eberle

Fiolin laget av Tommasso Eberle i Napoli i 1776. Edvard Erdal spiller på dette instrumentet. (Foto: Jan Roehrmann)