Gennaro Gagliano

Cello laget av Gennaro Gagliano i 1748 i Napoli. Bjørg Lewis spiller på dette instrumentet. Martin Lovett fra Amadeus-kvartetten var tidligere eier av celloen.