Nicolas Gilles

Fiolin laget av Nicolas Gilles i 2008 i Frankrike. Johanne Schantz spiller på dette instrumentet.

Nicolas Gilles

Fiolin laget av Nicolas Gilles i 2009 i Montpellier, Frankrike. Instrumentet er til utlån hos Norges Musikkhøgskole.