Francis Kuttner

Bratsj laget av Francis Kuttner i 2011 i Cremona. Instrumentet er utlånt til Kristin Pas.

Francis Kuttner

Cello laget av Francis Kuttner i 2011 i Cremona. Instrumentet er utlånt til Balder Hella Mikkelsen.

Francis Kuttner

Fiolin laget av Francis Kuttner i 2010. Instrumentet spilles på av Mons Michael Thommesen.

Francis Kuttner

Fiolin laget av Francis Kuttner i 2010 i Cremona. Instrumentet er til utlån hos Norges Musikkhøgskole.