Thomas Meuwissen

Cello laget av Thomas Meuwissen i Brussel i 2015. Frida Skaftun spiller på dette instrumentet.

Thomas Meuwissen

Cello laget av Thomas Meuwissen i Brussel i 2009. Karin Helene Slåttebrek spiller på dette instrumentet.