Patrick Robin

Fiolin laget av Patrick Robin i 2008 i Frankrike. Nanna Karlstrøm spiller på dette instrumentet.

Patrick Robin

Fiolin laget av P. Robin i 2010 i Frankrike. Sarah-Erin Bye spiller på dette instrumentet.