Simone Fernando Sacconi

Cello laget av Simone Fernando Sacconi i 1917. Denne celloen spilles på av Mirjam Kammler.