Michael Stürzenhofecker

Cello laget av Michael Stürzenhofecker i 2006. Instrumentet er utlånt til Barratt Due musikkinstitutt.

Michael Stürzenhofecker

Bratsj laget av M. Stürzenhofecker i 2008 i Sveits. Instrumentet er utlånt til Norges Musikkhøgskole.

Michael Stürzenhofecker

Cello laget av M. Stürzenhofecker i 2007 i Sveits. Brage Botn Seim spiller på dette instrumentet.

Michael Stürzenhofecker

Bratsj laget av M. Stürzenhofecker i Sveits i 2010. Andres Maurette O’Brien spiller på dette instrumentet.