Anders Aasen

Hardingfele laget av Anders Aasen i Eidfjord i 1977-79.

Anders Aasen

Hardingfele laget av Anders Aasen i Eidfjord 1981.

Olav G Helland

Hardinfgele laget av Olav G Helland på Notodden i 1908.

Olav G Helland

Hardingfele laget av Olav G Helland i Notodden i 1921.