Simone Fernando Sacconi

Cello laget av Simone Fernando Sacconi i 1917. Denne celloen spilles på av Mirjam Kammler.

Frédéric Chaudière

Fiolin laget av Frédéric Chaudière i 2007 i Frankrike. Instrumentet er utlånt til Barratt Due musikkinstitutt og spilles på av Oda Holt Günther.

Nicolas Gilles

Fiolin laget av Nicolas Gilles i 2008 i Frankrike. Johanne Schantz spiller på dette instrumentet.

Samuel Zygmuntowicz

Fiolin laget av Samuel Zygmuntowicz i 2010 i New York, USA. Edvard Erdal spiller på dette instrumentet.

Frédéric Chaudière

Bratsj laget av Frédéric Chaudière i 2007 i Frankrike. Instrumentet er utlånt til Barratt Due musikkinstitutt og spilles på av Iris Maidre Aarvik.

Francis Kuttner

Bratsj laget av Francis Kuttner i 2011 i Cremona. Instrumentet er utlånt til Kristin Pas.

Frédéric Chaudière

Viola made by Frédéric Chaudière in 2008 in France. This instrument is played by Christopher Rossebo.

Francis Kuttner

Cello laget av Francis Kuttner i 2011 i Cremona. Instrumentet er utlånt til Balder Hella Mikkelsen.

Frédéric Chaudière

Fiolin laget av Frédéric Chaudière i 2007 i Frankrike. Instrumentet spilles på av Rasmus Hella Mikkelsen.