Investeringsrapporter

Hovedstrukturen i vår investeringsportefølje, både den finansielle og samfunnsnyttige, publiseres her månedlig.

Stiftelsen legger til grunn de samme etiske retningslinjer for sine investeringer som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), og knytter også investeringene opp mot FNs Global Compact. Det gjennomføres en årlig screening av porteføljen av en ekstern og uavhengig rådgiver.

Månedlige investeringsrapporter:

2024

2023

2022

2021

2020:

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?