Rear view of group of school children walking on field trip in nature, holding hands.

Kan et samarbeid mellom offentlig og ideell sektor gi oss en bedre og mer inkluderende skole?

Ufrivillig skolefravær øker. Andelen elever med ufullstendig vitnemål øker. Flere unge kan havne i varig utenforskap. Krav og forventninger til hva skolen skal løse blir stadig større.

Kan et samarbeid mellom offentlig og ideell sektor gi oss en bedre og mer inkluderende skole?

  • Hva er utfordringene og mulighetene for samarbeid i skolen i dag?
  • Erfaringer fra prosjekter hvor barn og unge i risikosonen lærer, mestrer og lykkes bedre der også alternative læringsarenaer tas i bruk.
  • Hva kan vi få til gjennom mer samarbeid mellom offentlig og ideell sektor i skolen?

NORCE har skrevet en rapport om supplerende læringsarenaer, hvordan de brukes og hvordan lovverket tolkes og overholdes. Trykk på knappen under for å lese rapporten.

Ferd Sosiale Entreprenører har kartlagt noen supplerende læringsarenaer i Oslo for å finne ut hva slags tilbud som finnes, og hvordan tilbyderne samarbeider med utdanningsetaten, foreldre og skolene.

Sparebankstiftelsen DNB, KS, Ferd Sosiale Entreprenører og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ønsker å invitere alle som er engasjert i barn og unges oppvekst – og i deres trivsel og muligheter i skolesystemet vårt til en gratis konferanse.

Når: 7. mars 2024 10:00-14:00
Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Program:

09:30-10:00

Registrering og kaffe

10:00 – 10:10

Velkommen v/Andre Støylen

Introduksjon av konferansier Håkon Haugsbø

10:10 – 10:30

Ufrivillig skolefravær – hvilke utfordringer står vi overfor?

Samtale mellom konferansier Håkon Haugsbø, Barneombud Inga Bejer Engh, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannesen.

10:30 – 10:45

En skole for vår tids barn og unge – hvordan kan samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer få flere barn og unge til å fullføre skolen?

Kristin Holm Jensen –  avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS

10:45 – 11:05

Skolens omsorgssvikt

Professor og forsker Ole Martin Moen ved OsloMet.

Filosof og professor Ole Martin Moen er opptatt av skole og barns utvikling. Enhetsskolen passer for de fleste, men ikke for alle. Han mener det er et behov for en annen type skole som i større grad kan møte bredden i barn og unges behov.  

11:05 – 11:30 Kaffepause

11:30 – 11:40

Utfordringsbildet i Oslo-skolen knyttet til ufrivillig skolefravær og tanker byråden har om dette

Julie Remen Midtgarden – byråd for utdanning i Oslo kommune

11:40 – 11:55

Kartlegging av supplerende læringsarenaer i Oslo. Hvem retter de seg mot, hvordan samarbeider de med skolene og hva er potensiale?

Katinka Greve Leiner og Sabha Qureshi-Holen – Ferd Sosiale Entreprenører

11:55 – 12:05

Ungdommens stemme

Samtale mellom konferansier Håkon Haugsbø og ungdommene Nico Karlsen Brun og Una Sofie Wentzel Silkoset, to tidligere elever ved den alternative opplæringsarenaen Opprop.

12:05 – 12:30

NORCE presenterer funn fra ny forskningsrapport om alternative læringsarenaer.

Seniorforsker ved NORCE, Siv Merete K. Arnesen

12:30 – 12:40

Samtale mellom konferansier Håkon Haugsbø og leder av PPT i Grimstad, Astrid Glimsdal og kommunalsjef Oppvekst Porsgrunn kommune Tollef Stensrud

12:40 – 13:10

Kan et bredere samarbeid bidra til en skole som ivaretar barns beste og der flere føler seg inkludert, mestrer og lærer?

Håkon Haugsbø leder paneldebatten – vi har vært her i dag – hørt hva som er blitt sagt – hva tenker dere nå? Paneldeltagere:

  • Inga Bejer Engh – barneombud
  • Guri Melby – stortingsrepresentant og partileder i Venstre
  • Ole Martin Moen – professor og forsker ved OsloMet
  • Kristin Holm Jensen –  avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS
  • Tollef Stensrud – kommunalsjef oppvekst, Porsgrunn kommune

13:10 Lunsj

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?