Kulturbuss

Organisasjoner som har fått tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB kan disponere en buss gratis for å gjøre det lettere å få besøk av barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB har leid to busser av Vy Buss for å gjøre det lettere for mottakere av støtte å få besøk av barn og unge.

Flere har benyttet seg av tilbudet, blant annet våtmarkssentre, sportsklubber, museer og kunstsentre.

Bussene har plass til 49 passasjerer hver og har rullestolheis.

Mottakere som vil ha besøk av barn og unge må selv gjøre tilbudet kjent blant sine målgrupper, og avtale og bestille kjøring.

Booking gjøres vanligvis et år i forveien, men det er mulig å ta kontakt fortløpende. Dersom du vil vite mer om bussordningen eller gjøre en booking, ta kontakt med anastasija@sparebankstiftelsen.no.

Merk at det kun er organisasjoner som har mottatt støtte i løpet av de siste to årene som kan henvende seg til stiftelsen når det gjelder bruk av bussen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?