Badende am Strand

Schmidt-Rottluff, Karl, 1921

Olje på lerret, 112 x 98 cm, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Maleriet Badende am Strand er laget av den tyske ekspresjonisten Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976).

Sammen med blant andre Ernst Ludwig Kirchner og Erich Heckel var Schmidt-Rottluff med å grunnlegge kunstnergruppen Die Brücke i 1905. Gruppen ble oppløst i 1913, men har likevel fått en viktig plass i ettertidens kunsthistorie. Schmidt-Rottluff og gruppens øvrige medlemmer omtales gjerne som tyske ekspresjonister, og deres uttrykksform kjennetegnes av en heftig malemåte og en kraftfull fargebruk.

Badende am Strand er et uvanlig stort og veldig fint eksempel på Schmidt-Rottluffs modne ekspressive uttrykksform. Bildet inngår i Sparebankstiftelsen DNBs satsning på å bygge opp en representativ samling av de tyske ekspresjonistene. Før dette arbeidet startet fantes det ingen malerier av disse kunstnerne offentlig tilgjengelig i Norge. Det skyldes at norsk kunstliv fra slutten av 1800-tallet og langt ut på 1900-tallet i all hovedsak var orientert mot Frankrike, og man bevisst prioriterte bort den tyske kunsten.

Ved å bygge opp denne samlingen etableres også en bredere kontekst for Edvard Munchs kunstnerskap. Munch er nært knyttet opp mot tysk kunst og tradisjon; ikke bare var han en viktig foregangsfigur og inspirasjonskilde for de tyske ekspresjonistene, han mottok også selv impulser fra dem.

Dette maleriet er dessuten spesielt relevant i en norsk sammenheng fordi det var nettopp denne typen arbeider som ble stilt ut på en viktig utstilling med ung tysk kunst i Kunstnernes Hus i 1932. Denne utstillingen fikk avgjørende betydning for de unge norske 30-tallsmodernistenene, blant andre Bjarne Engebret, Sigurd Winge og Gert Jynge. Det ser vi tydelige spor av i deres bilder fra årene umiddelbart etter utstillingen, som det finnes mange fine eksempler på i Nasjonalgalleriets egen samling.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?