Blå sjøutsikt

Jæger, Irma Salo, 1997

Olje og tempera på lerret, 146x353, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Den finsk-norske kunstneren Irma Salo Jæger (f.1928) har siden 1960-tallet vært en markant skikkelse i norsk kunstliv; både i kraft av hennes sterke kunstpolitiske engasjement og ikke minst gjennom hennes eget betydelige kunstnerskap. 

Med stedig konsekvens har Irma Salo Jæger i hele sin produksjon arbeidet med formale problemstillinger der lite overlates til tilfeldighetene. Billedstruktur, komposisjon og koloritt er omhyggelig avstemt og bearbeidet. Sett med ettertidens øyne anes at hun har vært gjennom ulike faser; fra 1960-tallets naturlyriske, mollstemte arbeider til et ekspressivt, heftig maleri fra slutten av tiåret og utover på 70-tallet, og over mot et klassisk og mer behersket uttrykk på 80- og 90-tallet, som hun siden har videreutviklet. Bildene hennes har en påståelig og kompromissløs karakter, her er ingen lettvint dandering av maling på lerret, ingen overflatisk dekorasjon, men bilder som nærmest har tvunget seg frem. Bilder som var nødt til å bli laget.

Triptyket Blå sjøutsikt (1998) er karakteristisk for Irma Salo Jægers modne, avklarede maleri. Bildet har et sterkt abstrahert uttrykk og en ikke umiddelbart gjenkjennbar virkelighet, men tittelen antyder at vi har å gjøre med et transformert synsinntrykk, her anes hav, sol, seilbåt, himmel, horisont.

Irma Salo Jæger er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1954-57) og Statens Kunstakademi (1958-61), og har i tillegg en magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Helsingfors. I årene 1986 til 1992 var hun professor i ved Statens Kunstakademi i Oslo. Salo Jæger har laget en rekke offentlige utsmykninger og er dessuten godt representert i en rekke norske og internasjonale private og offentlige kunstsamlinger. Sparebankstiftelsen DNB har 12 arbeider av henne i samlingen, og har hele kunstnerskapet representert fra tidlig 60-tall til dagens produksjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?