Dansere

Rygh, Aase Texmon, 1950

Tinn, 52x40x25cm, Henie-Onstad Kunstsenter

Billedhuggeren Aase Texmon Rygh (f.1925) var blant dem som banet veien for modernismens gjennombrudd i norsk kunst etter krigen. Med en stedig konsekvens har hun like fra debuten med Trepike I på Høstutstillingen i 1950, arbeidet i et abstrakt formspråk med referanser til blant annet dans, bevegelse og matematiske fenomener og figurer. Selv om titlene på skulpturene ofte refererer til noe konkret og slik sett kan gi assosiasjoner til en gjenkjennelig eller observert virkelighet, er hennes prosjekt først og fremst knyttet til å undersøke formale problemstillinger. Hun har særlig arbeidet med og vært opptatt av proporsjoner, masse, rom, linjer og overflate, og hvilken betydning lyset har for opplevelsen av komposisjonen. Slik sett kan det tidlige Dansere (1951) stå som et karakteristisk eksempel på Texmon Ryghs verk. Selv om motivets utgangspunkt er tydelig nok – her er to menneskelignende figurer sammenbundet i én elegant, rytmisk, danselignende bevegelse – overskygger likevel ikke dette skulpturens abstrakte kvaliteter. Noe som blir særlig tydelig hvis man beveger seg rundt skulpturen og studerer den fra forskjellige vinkler.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?