Der Hafen von Narvik

Münter, Gabriele, 1916

Olje på lerret, 50,6x61,3cm, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Sammen med blant andre Franz Marc, August Macke og Wassily Kandinsky var Gabriele Münter (1877-1962) med på å stifte den tyske kunstnersammenslutningen Der Blaue Reiter i 1911. I utgangspunktet hadde de ikke noe egentlig manifest, men medlemmene hadde alle en spontan og intuitiv tilnærming til kunsten og la særlig vekt på forholdet mellom musikk og billedkunst. De var orientert mot den samtidige, radikale kunstscenen i Paris, men interesserte seg også for middelalderen og ulike former for ”primitiv” kunst. Sammenfattende kan man si at deres formspråk og uttrykksform kjennetegnes av en kraftig koloritt, sammenhengende fargeflater og røffe, kantete konturer. Gjennom fargens assosiasjonsbærende egenskaper ønsket de å formidle subjektive og spirituelle erfaringer. Ved siden av den samtidige kunstnergruppen Die Brücke, fikk Der Blaue Reiter avgjørende betydning for utviklingen av det ettertidens kunsthistorie har gitt samlebetegnelsen ekspresjonisme.

I årene 1915-20 bodde Gabriele Münter i Skandinavia og det aktuelle maleriet er særlig interessant i en norsk sammenheng. Der Hafen von Narvik er høyst sannsynlig laget i 1916 da hun var på reise gjennom Norge. Bildet er karakteristisk for Münters arbeider i denne perioden; med en utpreget naivistisk tilnærming til motivet, en sterk og klar koloritt, markerte konturlinjer og en vektlegging av bildets todimensjonale, flate karakter.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?