Elementer fra vår og vilje

Astrup, Nikolai

Fargetresnitt med håndkolorering, 35,3x27,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Nikolai Astrup (1880-1928) kommer fra en gammel embetsmannsslekt, og vokste opp i den lille, avsidesliggende fjellbygden Jølster helt vest i Norge. Her valgte han også å bli boende det meste av sitt liv. Selv om Astrup slo seg ned i provinsen, langt utenfor allfarvei og et levende kunstmiljø, var han på ingen måte selvlært som kunstner. Han foretok flere studiereiser i både inn- og utland, og var fortrolig med den aktuelle, samtidige norske og europeiske billedkunsten.

Gjennom hele sin produksjon konsentrerte Astrup seg om det nære og velkjente som tema for kunstnerisk bearbeidelse. Hans samlede verk kan på mange måter oppfattes som en årstids-serie, en slags frise, der han fordyper seg i den frodige og gåtefulle Jølster-naturen. Menneskene spiller som regel en underordnet rolle i Astrups bilder. Det er ikke først og fremst mennesket, men landskapet og naturen som interesserer ham.

I enkelte bilder ser vi imidlertid hvorledes Astrup gir landskapet menneskelig form. Det dreier seg om en animering av naturen der mennesket og omgivelsene i helt konkret forstand blir ett. I Elementer fra vår og vilje har han gitt den store fjellformasjonen i bakgrunnen, som er kjent under navnet Isdronningen, form av en liggende kvinne med frodige attributter. På den ene side er det som om Moder Jord selv har våknet til liv, som om hun våker over både landskap og mennesker, men på den annen side ligger hun fastfrosset dekket under is og snø. Riktignok har fjellformasjonen også i virkeligheten en form som kan minne om en liggende kvinne, og navnet fikk fjellet visstnok lenge før Astrups tid. Det er likevel ingen selvfølge å fremstille fjellet på denne måten – dette er et karakteristisk uttrykk for Astrups helt personlige naturvisjon.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?