Fugl på sten

Astrup, Nikolai

Fargetresnitt med håndkolorering, 48,3x32,9cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Fra midten av 1800-tallet var japansk kunst – og da særlig de karakteristiske tresnittene til for eksempel Hokusai og Hiroshige – en viktig inspirasjonskilde for mange europeiske kunstnere. Fra kunstmetropolen Paris spredte japonismen seg over hele Europa og nådde også Nikolai Astrup (1880-1928) som bodde og arbeidet i Jølster, helt vest i Norge. Om ikke før, fikk han i alle fall anledning til å studere japanske tresnitt da han var på studiereise til Paris i 1901. I et brev forteller han blant annet: Jeg vet ikke om De kjender til ”den moderne træsnitkunst” – ”farvetræsnit” og ”sort og hvidt”-træsnit – det er en kunst som interesserer mig meget, – den er oprindelig kommen fra Japan, men er her i Europa optaget i en lidt anden form, der mer passer vor kunst. Her i landet er Munch og jeg af de faa som har befattet sig med dette ”moderne træsnit.”

 

Det finnes flere skisser og tegninger der vi kan se hvorledes Astrup har kopiert direkte fra sine japanske forbilder. Men enda mer interessant er det kanskje når han som i Fugl på sten, og mange andre av tresnittene, inkorporerer og transformerer impulsene fra japansk kunst til å bli en integrert del av hans eget billedmessige uttrykk. Innflytelsen ser vi særlig i Astrups vektlegging av bildets flate karakter, i den dekorative linjeføringen og det stiliserte formspråket. Her er ikke snakk om sitat eller etterligning, men om bearbeiding av ytre impulser kombinert med en dypt personlig fortolkning av hjemstedets karakteristiske landskap.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?