Katedral

Bergstad, Terje

Gouache, 55,5x41,5cm, Haugar Vestfold Kunstmuseum

Terje Bergstad (f.1938) omtales gjerne som en ”kunstnernes kunstner”; han er høyt vurdert og verdsatt blant mange av sine kunstnerkolleger, men er fortsatt lite kjent for et bredere publikum. Dette har blant annet å gjøre med at han gjennom hele sin karriere har deltatt på meget få utstillinger og vært nærmest fraværende i den norske kunstoffentligheten. Bergstad er en kunstner der forholdet mellom liv og verk er spesielt nært. Han har tidvis hatt en vanskelig livssituasjon og vært svært plaget av sykdom – slik har kreative perioder nødvendigvis vært avløst av lange, uvirksomme perioder hvor han ikke har maktet å arbeide.

Bergstad begynte på Kunst- og håndverksskolen på tidlig 60-tall og på Kunstakademiet i 1965, der han blant annet studerte under Reidar Aulie. Læreren skulle komme til å bety mye for ham; som Aulie har også Bergstad et sterkt sosialt engasjement i sin kunst og han har i særlig grad vært opptatt av å løfte frem enkeltmennesker som rammes av urettferdighet og overgrep. Enten det er i hans drastiske skildringer av massakrene i Soweto i 1976 der studenter gjorde opprør mot apartheidregimet eller i nøkterne, men likevel rørende og poetiske tegninger av hverdagsmennesker han har møtt gjennom et langt liv på vei inn og ut av forskjellige institusjoner, sykehus etc.

Det er også andre motivgrupper og temakretser som betyr mye for Bergstad og som han har vendt tilbake til igjen og igjen. Uten at han selv bekjenner seg til noen spesiell tro har han ofte benyttet seg av gjenstander og symboler som har en tradisjonell religiøs karakter; urne, kandelaber, krusifiks, rosevindu, katedralfasade osv. Som mange andre norske kunstnere før ham har Bergstad også hatt en sterk dragning mot Telemark. Bildene hans derfra er et motstykke til det solfylte og vitalistiske Telemarks-landskapet slik det gjerne har blitt fremstilt i kunsten; her har sol og sommer måttet vike for skumringstimen og en ofte dramatisk undertone av uro og tragedie. Det er nærliggende å se Bergstads Telemarks-bilder i sammenheng med Harald Kihles og Henrik Sørensens mørkstemte og ekspressive skildringer fra området.

Sparebankstiftelsen DNB har ervervet 40 bilder av Terje Bergstad. I perioden 3.februar til 1.mai kan mange av disse arbeidene ses på Henie Onstad Kunstsenter i deres retrospektive utstilling viet Terje Bergstad.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?