Kveld

Hertervig, Lars, 1854 til 1855

Olje på lerret, 53x72cm, Stavanger Kunstmuseum

Lars Hertervig (1830-1902) er født på Borgøya i Tysvær, men familien flyttet snart til Stavanger. Tidlig viste Hertervig kunstneriske evner og med sjenerøs støtte fra byens bemidlede borgere fikk han anledning til å studere både i Christiania og i utlandet. Bare 22 år gammel reiste Hertervig til Düsseldorf hvor han fikk privatundervisning av Hans Gude. Her utviklet han seg raskt som landskapsmaler, og Gude uttalte at han hadde større forventninger til Lars Hertervig enn til noen av sine andre elever. Etter et par år i Düsseldorf ble imidlertid Hertervig syk; han var svært mistenksom overfor sine kunstnerkolleger og var plaget av hallusinasjoner. I 1854 ble sykdomssituasjonen forverret og Hertervig var såpass dårlig at han valgte å reise hjem til Norge. Resten av livet var han i varierende grad plaget av sykdom og levde i stadig tiltagende isolasjon, utenfor et profesjonelt kunstmiljø. 

Lars Hertervig markerte seg først og fremst som landskapsmaler, og han konsentrerte seg særlig om den norske sørvestlandsnaturen. Det å undersøke lysets innvirkning på omgivelsene og skildre naturen under forskjellige atmosfæriske forhold, ser ut til å være sentrale temaer i hans kunst. Selv om det har vært nokså vanlig å tolke Lars Hertervigs særegne, visjonære landskaper i lys av biografiske forhold, er det nok vanskelig å påvise noe egentlig utslag av sykdommen i hans kunst. I alle fall frem til midten av 1850-tallet arbeidet han innenfor tidens toneangivende, tradisjonelle romantiske landskapsmaleri med vekt på dypstemte farger og sterke kontraster. Kveld (1855-56) er et karakteristisk eksempel på denne perioden i hans produksjon.  Fra midten av 1860-tallet fikk lyset en stadig viktigere plass i bildene, og den mørke fargholdningen fra tidligere måtte vike for en renere og klarere koloritt. Selv om han utviklet en egenartet, karakteristisk stil forble Lars Hertervig gjennom hele sin produksjon tro mot den observerte virkelighet og skildret naturen slik han så den.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?