Maske og figur

Mancoba, Sonja Ferlov, 1976

Bronse, H: 90cm, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Danske Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) er en av de mest markante og betydelige nordiske billedhuggere på 1900-tallet. Sammen med flere av sine jevnaldrende kunstnerkamerater orienterte hun seg fra 1930-tallet mot den mest toneangivende internasjonale samtidskunsten, i særlig grad surrealismen. Deres engasjement la grunnen for en særpreget abstrakt kunst i Danmark og for at det fra slutten av tiåret vokste frem et ekspresjonistisk spontan-abstrakt maleri som danner forutsetningen for det senere, allmenneuropeiske Cobra-maleriet. Samtidig var det en sterk konkret og konstruktivistisk tendens innen etterkrigstidens danske kunst som også hadde røtter tilbake til 30-tallet. Det var nettopp i spenningsfeltet mellom disse innbyrdes svært ulike strømninger, Sonja Ferlov Mancoba utfoldet sine kunstneriske bestrebelser.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?