Maskeskulptur

Mancoba, Sonja Ferlov, 1938

Bronse, H: 39cm, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Billedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) hører til blant en gruppe danske kunstnere – ofte omtalt som ”de spontan-abstrakte” – som fikk stor betydning for det hjemlige, danske kunstlivet på 30- og 40-tallet, og etter hvert også for et større europeisk miljø.

Hun arbeider i et formspråk som befinner seg i spenningsfeltet mellom en surrealistisk og konstruktivistisk tendens, og i hele sin produksjon har hun tydelige referanser til ikke-vestlig, ”primitiv” kunst. Interessen for det pre-historiske kommer i særlig grad til uttrykk i det tidlige og viktige arbeidet Maskeskulptur fra 1939. For første gang introduserer hun her maskemotivet i sin kunst, et grunnmotiv hun stadig vender tilbake til og beskjeftiger seg med gjennom hele kunstnerskapet.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?