Menneske i moderskipet

Gormley, Antony, 2006 til 2007

Betong, glass og stål, 300x500x1200cm (Mothership), 190x60cm (Skulptur), Lillehammer Kunstmuseum

Antony Gormley (f.1950) er en betydelig britisk skulptør som i første rekke lager arbeider med utgangspunkt i menneskekroppen. Svært ofte tar han i bruk sin egen kropp som mønster for skulpturene, slik at disse får den samme fysiske utstrekning som han selv. Den 190 cm høye figuren i Mothership with Standing Matter (2007-8) er et karakteristisk eksempel på dette. Skulpturen har ikke en sammenhengende sluttet form, men er satt sammen av stålkuler i ulike størrelser, noe som gir den et flyktig og transparent uttrykk. Noen av kulene har tilsynelatende ramlet ut av figuren og rullet tilfeldig utover gulvet. Til tross for mediets definitive soliditet og tyngde – skulpturen veier hele 600 kilo – er det som om den er i ferd med å gå i oppløsning, nærmest forsvinne i løse luften. Skulpturen er plassert inne i et nøkternt og kompakt arkitektonisk rom produsert av Snøhetta, som skaper en effektiv kontrast til figurens foranderlige karakter. Og på iøynefallende vis gjentas kuleformene i figurens kropp og på gulvet, i de sirkulære vinduene i taket.

Gormley arbeider med en rekke ulike materialer; leire, glassfiber, støpejern, stål, metall, granitt etc. Og selv om han ofte bruker sin egen kropp som målestokk, er noen av hans mest kjente arbeider langt større. For eksempel den enorme Angel of the North (1998) som er plassert på et høydedrag ved Gateshead nordøst i England. Skulpturen, eller engelen, måler 20 meter i høyden og har et vingespenn på hele 54 meter. Nevnes kan også den 11 meter høye granittskulpturen Havmannen fra 1995 – for øvrig Gormleys første store steinskulptur – som står et stykke ut i Ransfjorden i Mo i Rana, som en del av Skulpturlandskap Nordland. Uansett størrelse og format kjennetegnes arbeidene til Antony Gormley av en enkel og kontant monumentalitet. På forskjellig vis problematiserer og tematiserer han menneskets funksjon og rolle i samfunnet, deres forhold til hverandre enten det er i hektiske, urbane situasjoner eller på øde, helt avsidesliggende steder.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?