Mz 386 Hopf (Merzzeichnung)

Schwitters, Kurt, 1921

17,8 x 14,6 cm, Henie-Onstad Kunstsenter

Den tyske avantgardekunstneren Kurt Schwitters (1887-1948) er særlig kjent for sine såkalteMerz-bilder som han begynte å lage mot slutten av 1910-tallet, og arbeidet med gjennom hele kunstnerskapet.

Disse bildene, eller collagene, er satt sammen av de forskjelligste avfallsprodukter og materialer Schwitters fant der han til enhver tid levde og arbeidet. En liten tøybit, fragmenter av en trikkebillett eller en avisside, istykkerrevet godteripapir, en del av et postkort osv. Den barske og kompromissløse Mz Höpf 386 er et karakteristisk eksempel på Schwitters collager fra tidlig 1920-tall. Komposisjonen domineres av rektangulære og kvadratiske papirbiter som er holdt i samme valør, men med ulike teksturer. Med ett unntak er bitene skåret rett over med sylskarp presisjon. Uttrykket er stramt og geometrisk, og antyder et slektskap til både Paul Klee og Piet Mondrian, foruten til Jean Arps sine geometriske collager fra slutten av 10-tallet.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?