Natt

Astrup, Nikolai, 1899 til 1907

Olje på lerret, 57x54cm, KODE - Bergen Kunstmuseum

Som med de fleste av Nikolai Astrups (1880-1928) arbeider byr det på vanskeligheter å gi en eksakt datering av Natt. Man antar likevel at bildet er malt en gang før 1908.

Selv om Astrup svært sjelden daterte sine egne arbeider har vi flere ulike kilder å gå etter. Foruten stilistiske analyser kan særlig brever gi relevant informasjon.
Dessuten finnes billedlister i tilknytning til de tre separatutstillingene han hadde hos henholdsvis Blomqvist (1905), Bergens Kunsforening (1908) og Kunstnerforbundet (1911) der det redegjøres for ulike bilders motiver, titler og formater. Andre momenter som kan bidra til å klargjøre når et verk er malt er selve motivet og spesielt bygninger som kan ses i bildet.

Natt var etter all sannsynlighet med på utstillingen i Bergens Kunstforening i 1908, og motivet er fra Astrups barndomshjem ved Ålhus i Jølster; vi ser inn i prestegårdshagen en lys sommernatt og bak den store asken skimtes prestegården der familien bodde. Vi vet dessuten at Astrup svært sjelden malte fra Ålhus etter at han flyttet derfra i 1911.

OWG     

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?