Ohne Titel (Apollo im Februar)

Schwitters, Kurt, 1929

Collage, 18,4x14,2cm, Henie-Onstad Kunstsenter

Kurt Schwitters (1887-1948) tilhører den europeiske avantgarde i første halvpart av 1900-tallet og fikk stor betydning for senere kunstnere og eksperimentelle retninger og genre som surrealisme, fluxus, happenings, performance etc.

Schwitters er særlig kjent for sine såkalte Merz-bilder. Navnet tilfeldig valgt og i utgangspunktet uten mening, det stammer fra et fragment av firmanavnet ”Commerz- und Disconto-Bank” som Schwitters klippet ut fra en trykksak og brukte som et sentralt element i et av sine bilder.

Merz-bildene er collager satt sammen av ulike materialer og funne objekter som for eksempel biter av aviser, postkort, innpakningspapir, tøyfiller, trikkebilletter, fotografier etc.  Ohne Titel (Apollo im Februar) er et karakteristisk eksempel på disse arbeidene.

Men Merz er også noe mer og større enn det enkelte verk. Det kan oppfattes som en betegnelse på hele Schwitters kunstneriske prosjekt som omfatter et vell av uttrykksformer foruten billedkunst; poesi, drama, musikk, kunstkritikk, prosa, arkitektur osv.

For Schwitters eksisterte det ikke egentlig noe skille mellom liv og kunst, snarere var det alt sammen del av et overgripende Gesamtkunstwerk der det ikke fantes forskjell på høyt og lavt, viktig og uviktig.

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?