Portrett av min far Erik Hultberg

Baird, Vanessa, 2006

Akvarell på papir, 154x103cm

Vanessa Baird (f.1963) er utdannet ved Kunst- og håndverksskolen og Akademiet i Oslo, samt ved Royal College of Art i London.  Hun arbeider innen forskjellige medier, men har fremfor alt markert seg som tegner og akvarellmaler. Det er særlig det spontane og direkte i disse teknikkene som ser ut til å passe hennes egenartede uttrykk og arbeidsform. Hun arbeider med både små formater og kjempemessige komposisjoner, og bildene har gjerne et tegneserieaktig, fortellende uttrykk. Vanessa Bairds billedverden karakteriseres av en underfundig og absurd humor, hun veksler mellom tilsynelatende tilforlatelige motiver som tar utgangspunkt i hverdagslige, velkjente situasjoner og groteske, marerittaktige scener som kan gi assosiasjoner til perverterte variasjoner over de norske folkeeventyrene.

Grensen mellom liv og kunst synes utydelig idet Baird ofte bruker hemningsløst av egne opplevelser og erfaringer i sine bilder. Portrett av min far Erik Hultberg fra 2007 er ikke noe tradisjonelt portrett. Faren var arkitekt og bildet er bygget opp omkring en rekke små detaljrike tegninger av bygninger han enten har tegnet selv eller som betydde noe spesielt for ham – her er arbeider av Louis Kahn og Le Corbusier, og hans egne Hallagerbakken på Holmlia og plantegningene for rekkehusene i Skjettenbyen. Bildet får nærmest preg av en fortelling eller samtale mellom far og datter der hans liv gjennomgås. Det er et dypt personlig bilde laget like før farens bortgang, han hadde vært syk i en lengre periode, og det kan slik forstås som en bearbeidelse av sorg i en vanskelig tid. 

OWG

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?