Ventilateur

Picabia, Francis, 1918

Olje på plate, 53,5 x 38 cm, Henie-Onstad Kunstsenter

Maleriet Ventilateur fra 1918 av Francis Picabia er det første verket innen Sparebankstiftelsen DNBs nye samlingsområde, dadaisme og surrealisme, og det skal lånes ut til Henie Onstad Kunstsenter.

Dada er en kunstretning og en kulturell bevegelse som oppsto i tiden rundt 1. verdenskrig. Det var forfattere, billedkunstnere og intellektuelle som ettersom krigens grusomheter eskalerte og virkelig gikk opp for dem, følte et voldsomt behov for å ta et oppgjør med krigen, med borgerskapet og med det etablerte. Så utover på 20-tallet vokste surrealismen ut av dadaismen og mange av dada-kunstnerne ble surrealister, det gjelder for eksempel Picabia.

Omkring første verdenskrig var Picabia mye i New York og han ble der veldig fascinert av maskinen som et symbol for moderniteten og begynte å lage såkalte «mekaniske» bilder der han brukte maskin-komposisjoner som en metafor eller som et utgangspunkt for å skildre menneskelige relasjoner – noe dette verket er et veldig godt eksempel på.

Bakgrunnen for at Sparebankstiftelsen ønsker å bygge opp en samling med dadaister og surrealister er at vi ønsker å bidra til en større ramme og kontekst rundt vår omfattende samling av den tyske kunstneren Kurt Schwitters, som også er utlånt til Henie Onstad Kunstsenter. Kurt Schwitters var nemlig tilknyttet dada-kretsen – og dette konkrete verket av Picabia er nært beslektet med hans samtidige arbeider.

Verket blir en del av Henie Onstad Kunstsenters permanente samling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?