Program for unge utøvere

Vi vil bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå.

Dette gjør vi gjennom programmet for unge utøvere, i regi av Dextra Musica.

Vi bidrar ved å: 

  • Støtte viktige møteplasser, som nasjonale ensembler, regionensembler, sommerskoler og talenttilbud.
  • Inspirere til økt spilleglede gjennom drømmekonserter med de fremste utøvere og forbilder.
  • Bidra til en stor dirigentsatsing for unge dirigenter og for dirigenter som arbeider med barn og unge.
  • Satse på rekruttering til folkemusikkmiljøer, og til obo, fagott, harpe, orgel og kontrabass. 

Samarbeidspartnere er blant annet kulturskoler, profesjonelle ensembler og orkestre,  Senter for talentutvikling, FolkOrg, Norges musikkorps forbund, Ung i kor, De unges orkesterforbund, Ungdomssymfonikerne, Ungdommens barokkorkester, Valdres sommersymfoni, Korpsnett Norge, Det Norske Jentekor og KUPP.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?