Rutine ved kjøp av instrumenter

Nedenstående rutine skal følges ved innkjøp til Dextra Musicas samling av verdifulle stryke­instrumenter.

  • Basert på innspill fra administrasjonen beslutter Styret rammene for de enkelte innkjøp. Dette gjelder antall instrumenter, beløpsgrenser og hvilke musikere som skal være aktuelle som låntakere.
  • Administrasjonen benytter sine agenter for å sondere markedet for aktuelle instrumenter til samlingen.
  • De aktuelle instrumentene blir samlet på et hensiktsmessig sted for prøvespill. Et utvalg av Dextra Musicas førsteklasses musikere benyttes som konsulenter ved prøve­spillingen.
  • Det lages en innstilling til Dextra Musicas styre som tar den endelige beslutning om de enkelte kjøp.
  • Det utstedes et sertifikat av autorisert utsteder som bekrefter instrumentets autentisitet.
  • Kjøpesummen gjøres opp direkte mellom Dextra Musica og selgeren av instrumentet.
  • «Second opinion» om instrumentets autentisitet og tilstand innhentes hos instrument­makeren John Dilworth, London, som er Dextra Musicas uavhengige rådgiver på strykeinstrumentene i samlingen. Dilworth utarbeider også en beskrivelse av instrumentet til presentasjonen på Sparebankstiftelsens nettsider.
  • Avtalte provisjoner utbetales til agenter og den uavhengige rådgiver.
  • Instrumentet fortolles inn til Norge og leveres til en av Dextra Musicas instrument­makere for registrering og kontroll.
  • Lånekontrakt undertegnes mellom musiker og Dextra Musica, før instrumentet leveres ut til den musikeren som skal spille på instrumentet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?