Rutine ved kjøp av kunst

Følgende rutine gjelder ved kjøp av kunst til Sparebankstiftelsen DNBs kunstsamling.

Kunstverkene eies av Sparebankstiftelsen DNB og deponeres med langsiktige avtaler i norske kunstmuseer.

Overordnet strategi for kunstsamlingen er å bidra til å komplettere norske museers samlinger, slik at de kan fortelle nye og annerledes historier til sitt publikum. Stiftelsen prioriterer kunst som i liten grad er offentlig tilgjengelig i Norge. I samarbeid med museene blir vi enige om hvilke perioder, felter og kunstnere som skal prioriteres for innkjøp.

Sparebankstiftelsen DNB skal inneha sterk kunstfaglig kompetanse for å sikre at innkjøp håndteres med nødvendig faglig tyngde. Før stiftelsen foretar innkjøp skal ett av museene ha takket ja til å innlemme verket i sin samling som et deponi.

Alle kunstkjøp (over kr 300.000) behandles og besluttes av styret i stiftelsens datterselskap Dextra Artes. Administrasjonen utarbeider et notat for styret, som inneholder en begrunnelse for innkjøp.

De fleste kunstverkene kjøpes på internasjonale auksjoner. Administrasjonen følger systematisk med på det internasjonale kunstmarkedet og etterstreber så langt det er mulig å ha en oversikt over hva som er tilgjengelig, innenfor de områdene som til enhver tid er aktuelle for kunstsamlingen.

Kunstverkene lånes ut med tiårige avtaler til norske kunstmuseer. I den forbindelse inngås en skriftlig avtale om deponering som inneholder bekreftelse av mottak samt bestemmelser om behandling (lagring og utstilling), melding om evt skader, visning og utlånsperiode.

Hele kunstsamlingen er offentliggjort og tilgjengelig på vårt nettgalleri.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?